select title, content, dirID from static_page where keyname='termsofuse_hr' and lang LIKE "hr" Puni.hr :: Administracija modula statične strani
TRAŽI MOBILNO POMOĆ


U izradi!

Opći uvjeti uporabe internetskog portala Puni.hr

1. Uvjeti uporabe

Uvjeti uporabe određuju prava i dužnosti vlasnika i korisnika internetskog portala Puni.hr (u daljnjem tekstu: Puni.hr), načine i uvjete za uporabu svih sadržaja i funkcija Puni.hr te cjelokupnog sustava Puni.hr. Internetski portal Puni.hr namijenjen je svim korisnicima koji žele pronaći slobodnu punionicu za punjenje ili rezervirati punionicu za punjenje. Administrator Puni.hr je Hrvaki telekom d.d. (u daljnjem tekstu: HT). Temelj je portala baza podataka o infrastrukturi punjenja svih ponuditelja usluge punjenja koji sudjeluju u sustavu Puni.hr. Korisničke baze kojima upravljaju određeni ponuditelji usluge punjenja nisu dio portala Puni.hr. Podatci o trenutačnim statusima punionica i rezervacijama koje one naprave prenose se iz određenih nadzornih centara kojima upravljaju upravitelji infrastrukture punjenja u informacijski sustav Puni.hr. Puni.hr korisnicima pruža sljedeće usluge:

 • interaktivni zemljovid s pretraživačem postaja za punjenje na kojem su sažeto prikazane slobodne postaje za punjenje. Zemljovid mobilne aplikacije omogućuje i navigaciju do postaje za punjenje s obzirom na trenutačnu lokaciju korisnika,
 • preusmjeravanje korisnika na mogućnost rezervacija mjesta za punjenje koje se izvodi u informacijskom sustavu korisnikova pružatelja usluge punjenja,
 • prikaz buduće raspoloživosti postaja s obzirom na napravljene rezervacije,
 • korištenje popisom omiljenih postaja koje određuje korisnik,
 • izvoz podataka o lokacijama postaja za punjenje za navigacijske uređaje,
 • obrasce za unos novih postaja i zahtjeve za novim ili nadograđenim postajama,
 • obavještavanje korisnika RSS porukama.

Ovi su uvjeti suradnje naši Uvjeti uporabe i pravno su obvezujući sporazum između Vas kao krajnjega korisnika (pojedinac ili pravna osoba) i HT-a u vezi s uporabom Puni.hr i povezanim uslugama. Svaki put kada korisnik pristupa internetskoj stranici Puni.hr obvezan je poštovati ove Uvjete uporabe. Korisnik koji se ne slaže s Uvjetima uporabe ne smije se služiti internetskom stranicom Puni.hr i povezanim uslugama. HT moli sve korisnike da pažljivo pročitaju opće uvjete za uporabu Ppuni.hr. Ulaskom na internetske stranice Puni.hr korisnik potvrđuje da je pročitao i prihvatio Uvjete uporabe i vezan je njihovim odredbama. Uvjeti uporabe vrijede za cjelokupan internetski portal Puni.hr. HTobećava da će pokušati osigurati:

 • nesmetan rad Puni.hr gdje HT ne može biti odgovoran za bilo kakav ispad ili kvar nastao zbog više sile ili djelovanja treće osobe koje se nije moglo predvidjeti.
 • najbržu moguću obnovu Puni.hr nakon ispada ili kvara.

U slučaju prikazivanja i širenja neistinitih informacija i podataka na internetskoj stranici Puni.hr, HT od korisnika očekuje da:

 • na temelju dobivenih informacija ili podataka ne donosi odluku koja bi mogla negativno utjecati na život, zdravlje, imovinu ili dobrobit korisnika ili bilo koga drugoga;
 • služi se uslugama Puni.hr isključivo u privatne svrhe.
HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak koju bi pretrpio korisnik zbog kvara ili uklanjanja internetskih sadržaja i pridržava pravo na mijenjanje i osvježavanje funkcija Puni.hr bez prethodne suglasnosti.

1.1. Sigurnost

Bez obzira na to što su postaje za punjenje u vlasništvu trećih osoba, korisnik Puni.hr mora biti svjestan da su one visokonaponski uređaji namijenjeni isključivo punjenju odgovarajućih električnih vozila koji se smiju upotrebljavati samo sukladno uputama i uvjetima uporabe koji su određeni u ugovoru s pružateljem usluge punjenja. HT ne prihvaća nikakvu odgovornost za nesreće ili kvarove koji bi se dogodili prilikom uporabe infrastrukture punjenja.

1.2. Ograničenja privatne i nekomercijalne uporabe

Korisnici su svjesni i prihvaćaju svoju odgovornost za uporabu RFID identifikacijskih kartica ili telefonskih brojeva, registriranih na korisnikovo ime. Korisnik uvijek mora ishoditi suglasnost prije uporabe usluge Puni.hr putem identifikacijske kartice ili telefonskog broja drugoga korisnika. Korisnici mogu upotrebljavati Puni.hr samo u privatne i nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je snimati, uređivati, kopirati, preinačivati, distribuirati, davati u najam, javno prikazivati, objavljivati, trgovati, prodavati licenciju, krivotvoriti ili prodavati bilo koji od podataka, materijala, programske opreme, proizvoda ili usluga koji su dio Puni.hr i koje je korisnik dobio putem usluga i internetske stranice Puni.hr, s jedinim izmjenama koje su navedene u ovim Uvjetima uporabe. Korisnik je suglasan da neće zloupotrebljavati usluge koje su dio Puni.hr za poticanje na kaznena djela ili za bilo kakve druge nezakonite aktivnosti. Korisnik je suglasan da se neće koristiti povratnim informacijama dobivenim na Puni.hr u bilo kakve komercijalne svrhe.

1.3. Podatci o pružatelju usluge

Hrvatski Telekom d.d. (HT)

Matični broj: 080266256

Porezni broj: 81793146560

1.4. Izmjene i valjanost uvjeta uporabe

HT pridržava pravo na izmjenu Uvjeta uporabe u trenutku njihove valjanosti. Izmijenjeni uvjeti uporabe stupaju na snagu danom pošto budu objavljeni na Puni.hr i time postaju obvezujući za sve korisnike.

2. Sigurnost sustava

Ugrađeni sigurnosni mehanizmi internetskih stranica Puni.hr smanjuju mogućnost pogrešne uporabe. HT će učiniti sve potrebno za sprječavanje bilo kakvih namjernih zlouporaba, a ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi pretrpio korisnik zbog pogrešne uporabe, osim pri utvrđenom teškom nemaru.

2.1 Zaštita osobnih podataka i privatnosti

HT je svjestan važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti. Korisnici anonimno posjećuju Puni.hr. Tijekom pretraživanja ne mogu pristupati svojim osobnim podatcima, a HT može nadzirati uporabu internetskih stranica Puni.hr korištenjem kolačićima koji ne prikupljaju osobne podatke. Prilikom uporabe mobilne aplikacije, korisnik mora s njom dijeliti svoj trenutačni položaj, pa se aplikacijom mogu pronaći najbliža slobodna mjesta za punjenje i usmjeriti na izabranu postaju za punjenje. Aplikacija geolokacijske podatke ne pohranjuje, a osim toga, korisnik se mobilnom aplikacijom služi anonimno. Podatci i statistika o uporabi Puni.hr ne omogućuju uvid u korisnikove osobne podatke i HT ih upotrebljava isključivo radi poboljšavanja funkcija Puni.hr. Za pristupanje nekim uslugama i funkcijama Puni.hr korisnici moraju najprije unijeti tražene podatke. Od korisnika se traži da učini sve što može i osigura točne i ažurne podatke u trenutku uporabe usluga Puni.hr. Budući da je HT svjestan važnosti zaštite osobnih podataka svih registriranih korisnika Puni.hr, zaštitio ih je i osigurao odgovarajućim nadzornim mehanizmima. Svi zaštićeni podatci koje pohranjuje HT bit će korišteni u skladu s važećim zakonodavstvom i deklaracijom o zaštiti osobnih podataka te pohranjeni na zaštićenim poslužiteljima naručitelja, s osiguranim fizičkim nadzorom.

2.2. Odgovornost korisnika

Korisnik je suglasan da će se internetskim portalom Puni.hr služiti sukladno uvjetima navedenima u ovim Uvjetima uporabe, da će osigurati povjerljivost svih svojih lozinki te poštovati pravila i upozorenja objavljena na internetskim stranicama Puni.hr. Korisnik će osigurati da svi njegovi podatci uneseni na Puni.hr budu istiniti i točni.

2.3. Nezakonita ili zabranjena uporaba

Korisnik ne smije pokušavati dobiti neovlašten pristup bilo kojoj usluzi Puni.hr, računalnom sustavu koji služi kao podrška i povezanoj mreži te bilo kojim podatcima drugih korisnika.

2.4. Prikupljanje osobnih podataka

Prilikom unošenja osobnih podataka u sustav, HT će ih u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka upotrijebiti isključivo radi normalnog rada i održavanja sustava. Aplikacija Puni.hr privremeno pohranjuje podatke o trenutačnim prijavama za poboljšavanje svoje učinkovitosti i pouzdanosti.

2.5. Uporaba kolačića

Većina internetskih stranica pohranjuje informacije o vašoj aktivnosti na internetskoj stranici. Te su informacije pohranjene u obliku malenih tekstualnih datoteka zvanih kolačići. Kolačići se pohranjuju lokalno na vašem računalu. Internetske stranice Puni.hr koriste se kolačićima za prepoznavanje korisnika (odnosno korisnikova internetskog pretraživača na njegovu uređaju s pristupom internetu) prilikom ponovna posjeta, čime su omogućene neke dodatne usluge Puni.hr (npr. pohranjivanje popisa omiljenih postaja za punjenje). Ovim se uslugama mogu koristiti svi korisnici koji se slažu s uporabom kolačića, a da se ne moraju registrirati ili prijaviti u sustav. Za optimalnu uporabu dodatnih usluga koje omogućuju kolačići preporučljivo je da korisnik posjećuje internetske stranice Puni.hr uvijek s istog uređaja i unutar istoga internetskog pretraživača.

2.5.1. Popis korištenih kolačića

Naziv kolačića Namjena Trajanje kolačića Poduzeće
GOOGLE Analytics _utma Razlikovanje između korisnika i sesija 2 godine Google
GOOGLE Analytics _utmb Bilježenje nove sesije ili korisnika 30 minuta Google
GOOGLE Analytics _utmc Bilježenje vremena trajanja posjeta do zatvaranja pretraživača Google
GOOGLE Analytics _utmz Određivanje izvora prometa 6 mjeseci Google
polnisi_favourite_stations Prikaz omiljenih punionica Neograničeno HT – Puni.hr

2.5.2. Suglasnost o uporabi kolačića

Uporabom internetske stranica suglasni ste da ova internetska stranica postavi kolačiće na uređaju kojim pristupate internetskoj stranici.

2.5.3. Onemogućivanje kolačića

Optimalan rad stranice s punom funkcionalnošću vezan je za rad kolačića, a svejedno svaki korisnik može odlučiti hoće li dopustiti uporabu kolačića na svom uređaju ili ne. Postavke i dopuštenja za uporabu kolačića možete mijenjati u postavkama svoga internetskog pretraživača. Informacije o postavkama kolačića za neke najproširenije internetske pretraživače možete pronaći na donjim poveznicama: Pri isključivanju kolačića onemogućene su neke dodatne funkcije internetskih stranica Puni.hr. I nakon isključivanja svih kolačića, internetski pretraživač još dobiva neke informacije koje su nužno potrebne za osnovni rad naših internetskih stranica.

2.6. Ispunjavanje Puni.hr obrazaca i osobni podatci

Na internetskoj stranici Puni.hr dostupni su obrasci za unošenje novih postaja ili zahtjeva za nadogradnju postojećih. Korisnici mogu prenijeti obrasce na svoj uređaj i ispunjene ih vratiti na e-adresu HT-a. Pritom su suglasni da se njihovi podatci za kontakt upotrijebe samo za provjeru vjerodostojnosti, točnosti i istinitosti ispunjenog obrasca te da neće biti proslijeđeni trećim osobama. Podatci su pohranjeni na neograničeno vrijeme, osim ako je podnesen zahtjev za brisanje.

2.6.1. Obrazac za unos javne postaje za punjenje

Obrazac za unos javne postaje za punjenje bit će odgovarajuće pregledan, a postaja za punjenje bit će unesena u sustav Puni.hr ako ispunjava potrebne tehničke zahtjeve i ako još nije unesena u sustav.

2.6.2. Obrazac za postavljanje nove javne postaje za punjenje ili nadogradnju postojeće postaje za punjenje

Obrasci za zahtjev za novom postajom za punjenje ili nadogradnju postojeće postaje za punjenje bit će poslani na adresu ponuditelja usluge punjenja električnih vozila i proizvođača opreme za punjenje bez bilo kakvih osobnih podataka. Na temelju primljenih ispunjenih obrazaca, ponuditelji i proizvođači odlučit će o potrebi za postavljanjem novih postaja za punjenje ili nadogradnjom postojećih.

2.6.3. Obrazac za sukorištenje privatnom domaćom utičnicom ili postajom za punjenje

Ispunjavanjem obrasca za objavu privatne domaće postaje za punjenje u sukorištenje drugim korisnicima, vlasnici privatnih domaćih postaja za punjenje, odnosno utičnica, suglasni su da će podatci o lokaciji i dostupnosti postaja biti javno dostupni svim posjetiteljima internetskih stranica Puni.hr. Na temelju izričitog odobrenja korisnika čiji su osobni podatci navedeni na ispunjenom obrascu za sukorištenje utičnicom, može se na internetskoj stranici Puni.hr objaviti i telefonski broj te ime osobe zadužene za kontakt u vezi s punjenjem, čime se olakšava punjenje svim ostalim korisnicima.

2.7. Komentiranje postaja za punjenje

Svi posjetitelji mogu komentirati postaje za punjenje unesene u sustavu Puni.hr. Prije objave prvog komentara, posjetitelji moraju unijeti valjanu e-mail adresu na koju primaju upute za aktiviranje. Nakon aktivacije, mogu unijeti pozitivne i negativne komentare za bilo koju postaju za punjenje. Komentare prije objave pregledava jedan od upravitelja stranicom Puni.hr. Neprimjereni ili nerelevantni komentari bit će odbijeni. Odluku o odbijanju ili odobrenju objavljenih komentara u cijelosti donose upravitelji internetske stranice Puni.hr koji u prosudbi o tome imaju potpuno slobodne ruke.

3. Opće

Uvjeti navedeni u ovim uvjetima uporabe određuju odnos HT-a i korisnika u vezi s uporabom internetskog portala Puni.hr.

3.1. Rad stranice

Internetske stranice Puni.hr optimirane su za pretraživače: Google Chrome (25 ili noviji), Mozilla Firefox (20 ili noviji), Internet Explorer (7 ili noviji), Safari (5 ili noviji), razlučivost zaslona 1024x768 te 32- bitnu dubinu boje. Javascript mora biti omogućen. Pobrinuli smo se da su podatci s naših internetskih stranica dostupni i korisnicima s drukčijom programskom i strojnom opremom, ali u nekim slučajevima izgled nije u cijelosti prilagođen toj opremi.

3.2. Autorska prava

Sav sadržaj Puni.hr, osim sadržaja koji dodaju sami korisnici, zaštićen je autorskim pravima HT-a i/ili njihovih naručitelja. Sva su prava pridržana. Sadržaj objavljen na internetskim stranicama Puni.hr, povratne informacije i sadržaj kreiran u komunikaciji sa sustavom, može biti objavljen, prevođen i javno prikazan samo s prethodnim odobrenjem HT. Dobavljač programske podrške i održavatelj internetskih stranica Puni.hr jest poduzeće Etrel d.o.o..

3.3. Podatci za kontakt

Bilo kakvo pitanje o ovim Uvjetima uporabe treba biti naslovljeno na e- adresu info@puni.hr ili običnom poštom na adresu:

Hrvatski telekom d.d.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, P2 Sektor.

3.4 Rješavanje sporova

Za rješavanje svih sporova u vezi s internetskom stranicom Puni.hr nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

3.5 Objava

Uvjeti uporabe za Puni.hr internetski portal objavljeni su na internetskim stranicama Puni.hr. Uvjeti uporabe posljednji su put bili osvježeni 27. srpnja 2015.