select title, content, dirID from static_page where keyname='howtouseinfrastructure_hr' and lang LIKE "hr" Puni.hr :: Administracija modula statične strani
TRAŽI MOBILNO POMOĆ


Kako mogu započeti koristiti javne električne punionice?

Nakon nabavke električnog vozila se kao ponosni korisnik suočavate s prvim pitanjem – gdje i kako mogu napuniti svoj električni automobil? Za one korisnike koji imaju vlastitu garažu ili parkirno mjesto, glavnina punjenja će se odvijati na vlastitiom električnom priključku. Međutim, preostali broj punjenja, kao i punjenje za sve korisnike bez vlastitiog priključka će se provoditi na javno dostupnim punionicama, koje lako možete pronaći na karti punionica na www.puni.hr.

1. Izaberite preferencijalnog pružatelja usluge punjenja i sklopite Ugovor o pravu pristupa javno dostupnim punionicama

Prije korištenja javno dostupnih električnih punionica, potrebno je odabrati preferencijalnog pružatelja usluge punjenja, s kojim je prethodno potrebno sklopiti Ugovor o pravu pristupa mreži javno dostupnih punionica. Za točne informacije o ugovorima i zahtjevima obratite se svome pružatelju usluga (charging-t-ht.etrel.com i elen.hep.hr). Odabrati možete jednoga ili više pružatelja usluga. Ukoliko ne odaberete niti jednog pružatelja usluga punjenja, tada možete koristiti isključivo punionice na kojima je dozvoljen pristup bez potrebe za prethodnu prijavu korisnika. Uobičajena praksa je da korisnici potpisuju Ugovor o pravu pristupa javno dostupnim punionicama s pružateljima usluge punjenja te da se originalni primjerak Ugovora pohranjuje pri sjedištu pružatelja usluge.

2. Odaberite željeni način registracije prije prvog korištenja javnih punionica

Prilikom sklapanja Ugovora s preferencijalnim pružateljem usluga, definira se način pristupa mreži javno dostupnih punionica. Uobičajene metode pristupa su: registracija s posebnom identifikacijskom RFID karticom , prijava putem mobilnih uređaja (SMS ili aplikacija) te »Plug&Charge« metoda pristupa. Za prijavu s identifikacijskom karticom, Vaš odabrani pružatelj usluga će Vam izdati karticu s jedinstvenim identifikacijskim brojem, dok je za registraciju s mobilnim uređajem potrebno izvršiti registraciju mobilnog uređaja kod pružatelja usluge. Nakon uspješne registracije i upisa u bazu pružatelja usluge, možete započeti koristiti sve javno dostupne punionice u portfelju Vašeg pružatelja usluge. Prije svakog punjenja, potrebno je izvršiti identifikaciju temeljem jedne od ugovorenih (odabranih) metoda.

3. Pronađite primjerenu punionicu za Vaše vozilo i započnite s punjenjem

Prije prvog korištenja javnih punionica, obratite se Vašem pružatelju usluga te zatražite pojašnjenje u vezi postupka identifikacije te informacije na kojim javno dostupnim punionicama je moguće preuzeti uslugu punjenja. Sve potrebne informacije o punionicama možete pronaći na pretraživaču punionica www.puni.hr.

Prije početka punjenja vodite računa o tehničkim ograničenjima Vašeg vozila, prvenstveno s obzirom na dozvoljenu vrstu i snagu utičnice, kojom smijete puniti Vaše vozilo. Više o tome možete ponaći u rubrici Pitanja i odgovori (FAQ).

Za pretraživanje odogovarajućih puninica možete koristiti mobilnu aplikaciju Puni.hr koja će Vam olakšati pretraživanje punionica kada ste na putu.

4. Korištenje infratrukture svih pružatelja usluga

Roaming sustav (mogućnost korištenja infrastrukture drugog pružatelja usluga putem jednog Ugovora) je trenutno u fazi završnog testiranja, a zainteresirani korisnici ga mogu već danas testo isprobati (za više informacija obratite nam se mailom na info@puni.hr.

Roaming sustav će omogućiti jednostavniji način korištenja javno dostupnih punionica kako na domaćem tržištu, tako i u inozemstvu, na način da ćete imati osiguran pristup većem broju punionica, neovisno s kojim pružateljem usluga ćete imati sklopljen Ugovor.